Globálne otepľovanie Zeme a klimatické zmeny – ich príčiny a následky

Globálne otepľovanie Zeme a klimatické zmeny – ich príčiny a následky

16-ročná environmentálna aktivistka Greta Thunberg, ktorá sa venuje problematike globálneho otepľovania a klimatických zmien vo svojom poslednom prejave povedala, že od dospelých ľudí nečaká nádej.

Chce, aby sme si všetci v pravom slova zmysle uvedomili vážnosť situácie a vplyvom paniky začali konečne konať. Našu planétu prirovnáva v horiacemu domu.

Globálne otepľovanie Zeme

O globálnom otepľovaní v súčasnosti existuje množstvo vedeckých štúdií, ale aj laických článkov. Niektoré konšpiračné zdroje dokonca globálne otepľovanie nepokladajú za reálne.

To, že je naša planéta zničená a ku klimatickým zmenám dochádza, je fakt.

Príčiny globálneho otepľovania

Globálne otepľovanie je v súčasnosti spôsobené ľudským zásahom do prírody a aktivitami, ktoré ako spoločnosť vyvíjame.

Medzi hlavné príčiny poškodenia planéty a následné klimatické zmeny patria:

  • Spaľovanie fosílnych palív – spaľovaním uhlia a plynov na tvorbu elektrickej energie sa uvoľňujú emisie vo forme CO2, ktoré majú nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Možným riešením je napríklad výstavba vodných, veterných alebo slnečných elektrární, ktoré neprodukujú CO2.
  • Odlesňovanie (deforestácia) – zelené rastliny, vrátane stromov prirodzene regulujú hladiny kyslíka a oxidu uhličitého v ovzduší. Deforestáciou sa znižuje podiel kyslíka a hromadí sa oxid uhličitý. Ďalším aspektom vyrubovania lesov je strata prirodzeného prostredia mnohých zvierat, ktoré agresívnym výrubom prichádzajú o svoje obydlia. Ako občianska spoločnosť by sme sa mali zaujímať o túto problematiku, výrub lesov  a následný export dreva do zahraničia s obrovským ziskom je veľkým problémom aj na Slovensku.
  • Chov dobytka tiež prispieva k otepľovaniu našej klímy. Hospodárske zvieratá pri chove produkujú plyn metán, ktorý radíme medzi skleníkové plyny. Pri chove dobytka sa tiež spotrebuje množstvo vody a jedla pre samotné zvieratá, nehovoriac o škodlivých pesticídoch a antibiotikách. Ak chcete prispieť k zmierneniu tohto faktoru globálneho otepľovania, konzumujte menej mäsa a mliečnych výrobkov.

Veterné elektrárne - riešenie pre globálne otepľovanie Zeme?

Následky globálneho otepľovania

Čo z globálneho otepľovania vyplýva? Aké má dôsledky?

Ako civilizácia budeme s veľkou pravdepodobnosťou čeliť nasledujúcim problémom:

  • Teplejšie dni a extrémne dlhé vlny horúčav – posledné letá si vyžiadali niekoľko ľudských životov. Aj zdraví ľudia majú problémy pri horúcich dňoch, po ktorých už nenasledujú chladné, no tropické noci. Pri dlhodobom teple a suchu sú krajiny náchylnejšie na rozsiahle požiare z tepla, ktoré sa už bežne objavujú aj v Európe.
  • Zvyšovanie hladín oceánov je závažnejší problém, ako sa na začiatku predpokladalo. Následok? Oblasti s nízkou nadmorskou výškou bude pravdepodobne zaplavené. Zároveň sa zvyšuje priemerná teplota vody v oceánoch, čo opäť znamená migráciu alebo vyhynutie niektorých druhov živočíchov.
  • Pestovanie plodín sa v extrémnych teplotách stáva náročnejšie. To bude viesť k ešte väčším rozdielom medzi vyspelými a chudobnejšími krajinami a taktiež sa zvýši počet ľudí, ktorí trpia na malnutríciu a hladomor.
  • Problémom bude aj nedostatok pitnej vody. Niektoré zdroje uvádzajú, že najbližšia vojna by mohla byť práve o túto základnú surovinu.

Zhrnutie

Globálne otepľovanie je závažný problém, ktorému sa v súčasnosti nevenuje dostatočná pozornosť. Obdobie posledných 50 rokov je charakterizované nárastom uhlíkových emisií a zároveň konštantným nárastom teploty. Globálne otepľovanie a klimatické zmeny nesúvisia výlučne s teplotou, ich následok je komplexnejší a postihne takmer každú oblasť fungovania ekosystému ale aj našej spoločnosti.

Zdroje:

Pridaj komentár

Zatvoriť