EÚ tlačí na sociálne siete, aby sa zbavovali nezákonného obsahu, teraz ešte rýchlejšie

EÚ tlačí na sociálne siete, aby sa zbavovali nezákonného obsahu, teraz ešte rýchlejšie

Sociálne siete majú úplne nový súbor pokynov (tzv. guidelines), podľa ktorých musia postupovať.

Google, Facebook, Twitter a iné veľké internetové spoločnosti budú musieť podniknúť špecifické kroky pri odstraňovaní nezákonného a extrémistického obsahu. Zákonodarcovia EÚ od nich môžu vyžadovať proaktívnejší prístup pri odstraňovaní takéhoto obsahu publikovaného na ich sociálnych sieťach.

Extrémistické vyjadrenia na sociálnych sieťach prekvitajú aj napriek mnohým doterajším pokusom o ich zamedzenie. Európska únia sa preto rozhodla, že tentokrát zasiahne ráznejšie. Európska komisia vypracovala nové usmernenia, v ktorých sa podrobne uvádzajú spôsoby, ako musia spoločnosti upraviť svoju aktivitu, informovala agentúra Reuters v stredu 13. septembra.

Riešenie?

„Musia byť proaktívni pri odstraňovaní nezákonného obsahu, zavádzaní efektívnych postupov zaznamenávania a následného konania v prípade výskytu takéhoto typu obsahu a vytvorení dobre fungujúcich rozhraní s tretími stranami (ako napríklad dôveryhodní sprostredkovatelia) a dbať na upozornenia vnútroštátnych orgánov činných v trestnom konaní, „uvádza sa v usmerneniach podľa agentúry Reuters.

V tomto roku už podpísali spoločnosti sociálnych médií kódex správania sa, podľa ktorého musia vyvinúť maximálne úsilie na odstránenie nezákonného obsahu z ich platforiem do 24 hodín. Okrem toho, že spoločnosti prijali návrhy EÚ na riešenie nenávistných prejavov a iného problematického obsahu, podnikli aj vlastné úsilie na riešenie tejto otázky.

Ako bude postupovať EÚ?

V júni EÚ uznala úsilie spoločností sociálnych médií (najmä Facebooku) o snahu o zníženie nezákonného obsahu online. Problémom je, že únia sa zatiaľ nevenuje tomu, ako zvýšiť tlak na tieto spoločnosti. Nové usmernenia preto majú byť uverejnené koncom septembra.

Ak EÚ do jari roku 2018 nezaznamená pokrok v týchto veciach zo strany sociálnych médií, ďalším krokom by malo byť prijatie zákonov, ktoré už prinútia spoločnosti, aby odstránili obsah inak budú čeliť pokutám. Ale aj keď budú podobné zákony prijaté, mohlo by byť obtiažne ich vynútiť vďaka už existujúcim právnym predpisom. Tieto predpisy chránia online spoločnosti pred zodpovednosťou za to, čo zdieľali používatelia na svojich platformách.

Medzitým EÚ navrhuje metódy na urýchlenie odstraňovania nezákonného obsahu. Napríklad kombinovanie vylepšenej automatizovanej detekčnej technológie a dôveryhodných sprostredkovateľov. V tomto reťazci budú mať svoju rolu aj „moderátori“, ktorý sťažnosti posúdia a vyhodnotia.

Spoločnosť Facebook sa odmietla vyjadriť k obsahu usmernení. Google a Twitter neodpovedali na žiadosť o komentovanie.

Zdroj: cnet

Pridaj komentár

Zatvoriť